Sijoittajille

JATKAJA tarjoaa pitkäjänteisille sijoittajille ainutlaatuisia mahdollisuuksia sijoittaa hyvää liiketoimintaa tekeviin uudistuskykyisiin ja kasvuhakuisiin pk-yrityksiin. JATKAJA keskittyy liikevaihdoltaan €3-30 miljoonan kokoisiin kannattaviin ja kasvukykyisiin suomalaisiin yrityksiin, joilla ei yrittäjän jäädessä sivuun ole luontaista jatkajaa yrittäjän lähipiiristä. Tällaisia yrityksiä on Suomessa arviolta yli 2000.

JATKAJA kanssasijoittaa kaikkiin kohdeyrityksiin ja toimii yrityksissä uudistamis- ja kasvuhakuisena omistajana mielekkäältä tuntuvan ajan. JATKAJAn sijoitusten pituudella ei ole ennalta määriteltyä kestoa.

JATKAJAn mittava kokemus ja osaaminen liiketoiminnan uudistamisesta, kasvuyrittäjyydestä, kansainvälistämisestä, modernista johtamisesta sekä digitaalisesta transformaatiosta varmistaa onnistuneen yrittäjävaihdoksen ja yrityksen menestyksekkään kehittämisen.

Yrittäjävetoisia pk-yrityksiä kehittämällä sijoittajat ovat yhdessä JATKAJAn kanssa turvaamassa kilpailukykyisten suomalaisten yritysten jatkumon.