Pirkanmaan Nuohouspalvelu

 Pirkanmaan Nuohouspalvelu on Jyri Sihvon 1989 perustama yritys, josta on Jyrin johdolla rakentunut Pirkanmaan merkittävin nuohous- ja ilmanvaihtolaitteiden huoltopalveluja tarjoava yhtiö. Yhtiön vuosiliikevaihto on noin 1,0 miljoonaa euroa ja liiketoiminta on ollut kannattavaa.

 Vuoden 2019 alusta voimaan tullut nuohouslain muutos muuttaa markkinan kilpailuasetelmaa mahdollistaen alan vahvimpien yhtiöiden kasvun selvästi aiempaa suuremmaksi. Jyri ja JATKAJA näkivät mahdollisuuden markkinassa samoin.

 ”Markkinan muutos on suuri mahdollisuus kehityshakuisille nuohousalan toimijoille ja haluan olla mukana tässä muutoksessa”, kertoo Jyri Sihvo. ”Takanani on kuitenkin jo 30 vuoden yrittäjän taival ja annan mielelläni viestikapulan muutoksen läpi johtamisesta seuraavalle yrittäjäsukupolvelle siirtyen itse vähitellen neuvonantajaksi siirtymäajan jälkeen”, Sihvo jatkaa.

 JATKAJA toi yhtälöön ratkaisun, jossa JATKAJAsta tuli Pirkanmaan Nuohouspalveluiden pääomistaja ja Jyri Sihvo jatkaa vähemmistöomistajana sekä siirtymäajan yhtiön toimitusjohtajana. Rahoituksen lisäksi JATKAJA tuo Pirkanmaan Nuohouspalveluun osaamista yritysjärjestelyistä, modernista kasvuyrittämisestä ja digitalisoinnin hyödyntämisestä liiketoiminnan kehityksessä.

pirkanmaannuohuspalvelu1.png
PNP kuva.jpg
 
logo_greener1.png
20190517_161648.jpg

Viherpalvelu Greener

Juhani Kotilainen perusti Helsingin Kukkatoimituksen 25 vuotta sitten ja sen alle Viherpalvelu Greenerin vuonna 2014 laajentamaan Kukkatoimituksen palvelutarjoamaa. Greener tarjoaa viheralueiden ylläpitoa ja hoitoa, kausikukkien toimittamista, sisätilojen viherkasvien hoitoa ja viherrakentamisen pienprojekteja. Greenerin kasvettua yli 1 m€ liikevaihdon liiketoiminnaksi kävi ilmeiseksi, että jatkaakseen kasvua tarvitaan johdolta liiketoiminnalle enemmän aikaa ja huomiota.

JATKAJA ja Juhani näkivät mahdollisuuden yhdistää Greener ja Vihertaso, joiden liiketoiminnat ovat hyvin toisiaan täydentäviä. Ostamalla Greenerin Vihertasolla on rakentamisesta hoitoon ulottuva liiketoiminta, jolla on erinomaiset kasvun mahdollisuudet viherrakennus- ja -hoitomarkkinoilla.

JATKAJA toteutti kaupan Vihertason puolesta ja on aktiivisesti mukana tukemassa Greenerin integroinnissa sekä yhteisten toimintamallien suunnittelemisessa. Greener ottaa kaupan yhteydessä käyttöön Vihertason palkka-, tuntikirjaus-, kirjanpito- sekä asiakasjärjestelmät. JATKAJAn aktiivisen tuen kanssa pystyy yrityksen johto keskittymään liiketoimintojen häiriöttömään operoimiseen.

”Uskon, että Greenerillä on loistava tulevaisuus osana Vihertasoa. Greener saa Vihertasolta hyvää tukea omaan lupaavaan kasvuunsa. Koemme myös, ettemme kaupan johdosta kilpaile merkittävän asiakasryhmän eli viherrakentajien kanssa samoista markkinoista. Pystymme Helsingin Kukkatoimituksessa keskittymään kukkien ja viherkasvien tukkukauppaan.”, iloitsee Juhani Kotilainen, Helsingin Kukkatoimituksen perustaja.

 

Vihertaso

Esa Lahtinen perusti Vihertason yli 30 vuotta sitten. Vihertaso on Esan johdolla menestyksekkäästi rakentanut noin 1100 erityyppistä viherrakennuskohdetta pääosin Uudellamaalla noin 2 m€ vuosiliikevaihdolla. Vuoden 2018 syksyllä Esa koki, että on aika löytää yritykselle uusi vetäjä. Hän halusi varmistaa yrityksen jatkuvuuden ja turvata yrityksen aktiivisen kehittämisen.

JATKAJA auttoi löytämään Vihertason uudeksi yrittäjäksi Hanna-Kaisa Javanaisen, joka on hakenut oppinsa Aalto-yliopiston tuotantotalouden osastolta ja tehnyt työuransa Skanskalla sekä Nokialla. Yrittäjävaihdoksen yhteydessä JATKAJAsta tuli yhtiön pääomistaja ja Hanna-Kaisa Javanaisesta ja Esa Lahtisesta vähemmistöosakkaita. Rahoituksen likäksi JATKAJA tuo Vihertasoon osaamisensa modernista johtamisesta sekä digitalisoinnin hyödyntämisestä sisäisessä toiminnassa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Yrityksen perustaja Esa jatkaa Hanna-Kaisan rinnalla operatiivisena johtajana varmistaen onnistuneen alun Hanna-Kaisan yrittäjänuralle. “Olemme aina olleet tunnettuja sovitussa aikataulussa tehdystä laadukkaasta työstä. Hanna-Kaisan ja JATKAJAn liittyminen Vihertasoon mahdollistaa laadukkaitten toimitusten lisäksi yrityksen samanaikaisen eteenpäin viemisen”, kertoo Esa Lahtinen.

 
Vihertaso.png
JATKAJA, Esa Lahtinen, Hanna-Kaisa Javanainen

JATKAJA, Esa Lahtinen, Hanna-Kaisa Javanainen


 
MKP logo.jpg
20190603_193655.jpg

Metsäkonepalvelu

JATKAJAn ensimmäinen kohdeyritys on suomalainen 70-luvulla perustettu Metsäkonepalvelu. €25m liikevaihdollaan MKP on pohjoismaiden suurin puunkorjuu yritys. Yrityksen liikevaihdosta noin 2/3 tulee Suomesta.

Omistajaperheiden keskuudessa oli passiivinen omistajaryhmä jotka halusivat myydä vähemmistöomistuksensa yhtiöstä. Muut perheenjäsenet halusivat jatkaa omistajina ja löytää yritykselle pitkäjänteiset ja kehitysmyönteiset kanssaomistajat.

JATKAJA löytyi ratkaisuksi näiden osaomistajien irrottautumiseen. JATKAJAN kautta järjestynyt aktiivinen, perheyrityksiä ymmärtävä uusi osaomistajajoukko tukee MKP:n jatkuvuutta ja auttaa yritystä kehittymään. Näin ollen JATKAJA pystyy turvaamaan tulevaisuuden vanhoille omistajille, henkilöstölle sekä yhtiön asiakkaille.